RĖMĖJAI:

Dainora ir Erasmo Soto

A. ir L. Mišeikiai

Rima Auštrienė

Ingrida Dargelienė

Jūratė Lalaitė

Austėja Jonkaitytė

L. ir K. Grodeckai

Danguolė Bladienė

NAUJIENOS

2018-10-15 gauti šie leidiniai:

 

 

1.  Lietuva. Švietimo būklės apžvalga 2018. Gera mokykla.

2. S. Kaner. Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams.

3. St. Abromavičius. Vaikystė Sibiro toliuose.

4. A. Bumblauskas ir kiti. Lietuvos istorija kiekvienam.

5. B. Žymantienė. Antanas Račas

6. V. Paškauskienė. Eduardas Vilkas

7. Pedagogų etikos kodeksas. (Brošiūros)

8. Pedagogų etikos principai. (Plakatai)

2017-10-27 Gauti šie leidiniai:

 

1. Plakatas "1918-02-16 nutarimas dėl Lietuvos valstybės atkūrimo". 2 vnt.

2. Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių k. Patarimai tėveliams. 23 egz.

3. 3-4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas. Metodinė priemonė su CD.

4. Šveitimo problemos analizė. 2017 birželis, Nr.3 (159). Meninio ugdymo pamokos kokybė pagrindiniame ugdyme - kokia ji šiandien?

5. Šveitimo problemos analizė. 2017 birželis, Nr.2 (158). Gera mokykla: vizija ir realybė.

6. Šveitimo problemos analizė. 2017 gegužė, Nr.1 (157). Pradinio ugdymo programų sandara: ko Europoje mokosi pradinių klasių mokiniai?

 

 

2017-06-01 Bibliotekoje gautos naujos knygos!!!

 

2017-03-13

 

 

 

Nauja metodinė

 

literatūra

 

mokytojams!!!

Bibliotekoje gauta:

 

1. DVD „Nematomas frontas".

2. Plakatai:

    * Lietuvos prezidentai. A.Smetona. (4 vnt.)

    * Lietuvos prezidentai. K.Grinius. (4 vnt.)

    * Lietuvos prezidentai. A.Stulginskis (4 vnt.)

    * Valstybės pažinimo centras. (1 vnt.)

    * Man šešeri! (1 vnt.)

    * Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai. (1 vnt.)

3.  Lankstukai ir brošiūros:

    * Kompleksiškai teikiama pagalba vaikams ir jų tėvams (globėjams).

    * Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai. (2 vnt.)

    * 2016. Brandos egzaminai. Profesinio mokymo įstaigos. Priėmimas į aukštąsias mokyklas. (22 vnt.)

4. Laikraščiai:

    * Švietimo problemos analizė Nr.6,7,8.

Bibliotekoje gautos knygos (mokytojams ir tėvams) :

 

1. Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimas.

2.  Lietuvos švietimas skaičiais. 2015. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

3. Lietuvos švietimas skaičiais. 2015. Bendrasis ugdymas.

4. T. L. Good, J. Brophy. Kas vyksta klasėse.

5. Geros mokyklos link.

6. Lyderystė mokymuisi: teorija ir praktika mokyklos kaitai.

7. Lyderių laikas 2. Partneriškas konsultavimas tobulinant mokyklas.

8. Lyderių laikas 2. Mokytis lyderystės. Neformaliosios švietimo lyderystės programos įgyvendinimo patirtys.

9. Lyderių laikas 2. Šansas susitelkti pokyčiams. Lūkesčiai, patirtys, atradimai.

10. Produktyvusis mokymasis: edukacinė naujovė Lietuvos švietimo sistemoje.

11. Jūsų vaikas – ikimokyklinukas.

12. Jūsų vaikas – priešmokyklinukas.

 

 

Naujausios knygos

 

mokytojams!!!

 

 

AKCIJA

 

"KNYGŲ KALĖDOS 2015"

 

PAPILDĖ BIBLIOTEKĄ

 

DOVANOS NE TIK PER KALĖDAS!!!

 

Buvusi mokinė mokyklai padovanojo šią literatūrą.

 

Dėkojame Jurgitai!!!

 

 

BIBLIOTEKOJE GAUTA

DOVANŲ:

 


„Kas bus kas. Lietuvos ateitis“: autobiografinių apybraižų žinynas, 2015 m., 528 p.

 

Šioje knygoje rasite visų mokyklų bei gimnazijų garbės lentas. Tarp jų ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokiniai.

BIBLIOTEKOJE GAUTA DOVANŲ:


1. Knyga "Pažink Mažąją Lietuvą Pagėgių kraštas."

2.  Knyga " Pagėgių krašto lietuvininkų valgiai."

3.  Knyga "Pagėgiai - Soveckas. Istorija be sienų."

4.  Knyga .J. Jonutytė, L. Būgienė, A. Krasnovas. "Lietuvos pasienio miestelių atmintis ir tapatybė: Valkininkai, Vilkyškiai, Žeimelis"

5.  C"D Pietryčių Lietuvos mokyklų meninės raiškos programų konkursas „Kupo man graži Tėvynė Lietuva“."


BIBLIOTEKOJE GAUTI ŠIE NAUJI LEIDINIAI:


1. Lietuvos švietimas skaičiais. 2014. Bendrasis ugdymas.

2. Lietuvos švietimas skaičiais. 2014. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

3. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014.

4. DVD Geroji ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo Lietuvoje patirtis.

5. Švietimo problemos analizė Nr.6-19.

6. Švietimas visiems. UNESCO iniciatyvos įgyvendinimas Lietuvoje.

7. Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir karo metu.

8. E. Bakonis „Europos sąjunga“. Mokymo priemonė 9-12 klasei. +CD.
BIBLIOTEKOJE GAUTOS KNYGOS:

 

1. "Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas."

2. "Naujasis praktinis mąstymas: sisteminis ir kūrybiškas problemų sprendimas."

3. "Matomas mokymasis. Mokytojo vadovas."John Hattie

4. "Lietuvių vardų kilmės žodynas."

5. "Vietovardžių žodynas."


 

 

NAUJAUSIOS KNYGOS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE

 

DĖKOJAME AKCIJOS "KNYGŲ KALĖDOS 2013" ORGANIZATORIAMS.

 

 

BIBLIOTEKOJE GAUTI ŠIE NAUJI LEIDINIAI:

 

 1. Kieran Egan „Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą."
 2. „Visuotinė Lietuvių Enciklopedija“ . I-XXV tomai.
 3. Leidinys "Švietimo problemos analizė" Nr.5.
 4. Žurnalo "Rambynas" visas rinkinys Nr.1- 7.
 5. Laikraščiai „Žaliasis pasaulis“ ir „Voruta“.

VASARĄ GAVOME:


1.     “Septynios besimokančių mokyklų istorijos”

2.     P. Madaule  “Kai klausymas atgyja”

3.     “Lietuva. Švietimas regionuose 2014”

4.     “Besimokančių mokyklų tinklai” metodinės rekomendacijos.

5.     St. Mėlinauskas “Pėdos rasoje”.

6.     “Ką man reiškia Baltijos kelias?”.

Į PAGALBĄ PEDAGOGAMS:

1.     “Matematika 6 kl. “S” – 4vnt.

2.     “Bios 8 “S” – 2vnt.

3.     Multifunkcinė  istorijos mokymo priemonė “Kelias” 5 kl. – 2 komplektai.

4.     Multifunkcinė geografijos mokymo priemonė “Žemė” 7 kl. – 3 komplektai.

5.     “Istorija 6kl. “S” – 4 vnt.

6.     “Laikas 9 – 10 kl.” “S” – 4 vnt.

 

GAUTA NAUJA KNYGA:

 

1. I. Brimerienė, Z. Čeponytė ir kiti. "Atsakingas vartojimas.Mokytojo knyga.". Vilnius,2013.

GAUTI NAUJI LEIDINIAI IR KNYGOS:


 1. Medžiaga diskusijoms!!! „Švietimo raidos Lietuvoje įžvalgos.“
 2. Periodinis leidinys „Švietimo problemos analizė.“ Nr.7-19.
 3.    „Lietuvos švietimo skaičiai. Bendrasis ugdymas 2013m.“
 4.     „Valstybės atkūrimas. Lietuvos parlamentas 1990-1992.“
 5. Kristijonas Donelaitis. „Metai.“ +CD.
 6. „Žodis iš Tolminkiemio“.
 7. Peter Block. „Nepriekaištingas konsultavimas.“

 

GAUTI NAUJI ŽURNALAI, LAIKRAŠČIAI, KNYGOS:

 

1.      Žurnalas „Lututė“. 2014 Nr. 1.

2.      Žurnalai „Literatūra ir menas“ Nr.1-5.

3.      Žurnalas „Kultūros barai“ Nr.1.

4.      Žurnalas „Metai“ Nr. 1.

5.      „Tautodailės metraštis“. Nr. 25. Dzūkija.

6.      Laikraštis „Žaliasis pasaulis“ Nr.1-4.

7.      Leidinys - J. Mačiulis – Maironis „Sulėtas vainikas“.

8.      Leidinys - J. Mačiulis – Maironis „ Mokslas – tai didžiulė galybė“.

9.      Leidinys - J. Mačiulis – Maironis „Kaip nepastovi žemiškoji garbė“

10.   Leidinys „Maironio lietuvių literatūros muziejus“.

11.   Leidinys „Ateities mokykla šiandien“.

 

AKCIJOS "KNYGŲ KALĖDOS" DOVANOS:

 

1. Jame J. W., Freidman R. "Kai sielvartauja vaikai"

2. Granauskas R. "Gyvenimas po klevu"

3. Donelaitis K. "Metai. Pasakėčios."

4. Marcinkevičius J. "Dienoraštis be datų"

5. Dvitomis Anglų - lietuvių kalbų žodynas. I ir II tomai.

6. Mokyklinis Rusų - lietuvių kalbų žodynas.

7. Biblija.

8. Kandrotas V. "Lietuviška abėcėlė"

9. Paltanavičius S. "Lietuvos gamta"

10. Paltanavičius S. "Eime į gamtą! Pamatyk ir sužinok."

11. Paltanavičius S. "Pažinkime Lietuvos gyvūnus"

      

 

GAUTA NAUJA METODINĖ LITERATŪRA 2013-12-12:

 

* Dvikalbis leidinys "Mūsų metai"

* J. Dewey "Demokratija ir ugdymas"

* Birutė S. Sabaitė "Vytautas Paliūnas"

* "11-12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas"

* "Mokyklų darbo organizavimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymąsi."

* " Tarptautinis penkiolikmečių tyrimas OECD PISA 2012"

* "Tarpkultūrinio švietimo teorija ir praktika".

* A. Norvilas "Tauta, kalba ir tapatybė"

* "Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo".

* Michael A. West "Efektyvus komandinis darbas"

 

GAUTA NAUJA LITERATŪRA:

 

1.   "Lietuvos turizmas 2013-2014" 

2.   "Levino malūnas. Lietuviški fortepijonai."Johanesas Bobrovskis         3.    "Patikima, auganti ir atvira Europa. Regionų komitetas ir Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos Tarybai."

4.    "Meilės santykiai. Ar sėkmė įmanoma?". Jean-Benoit Casterman

5.    "Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas: patirtys,  pamokos, iššūkiai." Respublikinės konferencijos medžiaga.

    

* Kviečiame paskaityti šią periodiką:

 1. Žaliasis pasaulis.
 2. Tėviškės gamta.
 3. Kultūros barai.
 4. Literatūra ir menas.
 5. Krantai.
 6. Fotografija.
 7. Muzikos barai.
 8. Dailė.
 9. Tautodailės metraštis.